مراحل عضویت در کتابخانه:

1- ثبت نام در پورتال مرکز اطلاع رسانی

2- درخواست صدور پیش فاکتور از طریق ایمیل library@nipc.ir

3- ارائه اصل پیش فاکتور صورتحساب فروش کالا و خدمات پس از تکمیل تمامی فیلدهای مربوط به آن شرکت همراه با مهر و امضاء 

4- پرداخت حق عضویت (شماره حساب)

5- ارسال درخواست های عضویت در کتابخانه از طریق پورتال (راهنمای عضویت)

(شماره عضویت کتابخانه و رمزعبور کد ملی عضو می باشد. جهت تمدید عضویت با مسئول کتابخانه (84994014-84994096-84994099) تماس حاصل فرمایید.)

6-  اسکن و ضمیمه نمودن مدارک موردنیاز  (اطلاعات بیشتر)

انجام  مراحل ثبت عضویت  در مرکز اطلاع رسانی مستلزم ارائه فیش واریزی و پیش فاکتور به صورت ممهور و امضاشده از طریق ارسال ایمیل و بارگذاری در پورتال مرکز  می باشد. به درخواست هایی  که مراحل فوق را انجام نداده باشند پاسخ داده نخواهد شد.
 

 

 

 

 

 

 

 

شماره حساب:  5360 0401 0454 4001

 شماره شبا : IR 5601 0000 4001 0454 0401 5360

 شناسه واریز: 01 5801 0083 0090 0009 4232 4547 3590

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

به نام تمرکز وجوه درآمدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
       (درج شناسه واریز الزامی می باشد) 

 

 

 

 

انواع عضویت و مدارک موردنیاز:

1- کارکنان و بازنشستگان وزارت نفت 

 • عکس پرسنلی
 • کارت شناسایی 

 

2- کارکنان یا نمایندگان موسسات، سازمان ها و شرکت ها 

 • عکس پرسنلی
 • معرفی نامه رسمی از موسسه/ سازمان/ شرکت متبوع
 • کارت ملی 
 • رسید پرداخت حق عضویت

 

3- اشخاص حقیقی

 • عکس پرسنلی
 • کارت ملی 
 • رسید پرداخت حق عضویت


4- اساتید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 • عکس پرسنلی
 • معرفی نامه
 • کارت شناسایی مربوط به دانشگاه مربوطه
 • رسید پرداخت حق عضویت

 

5- دانشجویان

 • عکس پرسنلی
 • معرفی نامه رسمی از دانشگاه مربوطه (شامل مشخصات رشته تحصیلی و عنوان پروژه تحقیقاتی)
 • مدت عضویت برای دانشجویان یک ترم تحصیلی می باشد