انواع خدمات مرکز اطلاع رسانی

 

استفاده از خدمات حضوری یا غیرحضوری مرکز اطلاع رسانی تنها برای اعضاء کتابخانه امکان پذیر می باشد.

 

 

ارائه خدمات به صورت آنلاین

با ثبت نام در پورتال و پرنمودن فرم درخواست آنلاین اطلاعات؛ درخواست های اعضاء کتابخانه در ساعات اداری  توسط کارشناسان کتابخانه بررسی شده و از طریق ایمیل پاسخ داده می شود

 

ارائه خدمات حضوری

در صورت لزوم حضور فقط یک نماینده از شرکت های عضو در محل مرکز اطلاع رسانی با هماهنگی قبلی از طریق زیر امکان پذیر است:

  1. ارسال درخواست حضور در محل سالن مطالعه از طریق ایمیل library@nipc.ir
  2. بررسی امکان حضور افراد با در نظر گرفتن ضرورت حضور فیزیکی
  3. هماهنگی با "کمیته اضطرار شرکت ملی صنایع پتروشیمی" جهت اخذ مجوز حضور متقاضی در مرکز اطلاع رسانی
  4. اجرای دستورالعمل شرایط اضطرار و رعایت سایر پروتکل های ورود افراد غیر شرکتی به ساختمان
  5. استفاده از ماسک و دستکش هنگام ورود به مرکز اطلاع رسانی الزامی می باشد

 

ساعت کار مرکز تا اطلاع ثانوی 7:30 تا 14:30 می باشد