X

نابغه کارآفرینی

 

نویسنده :جونز، پیتر.

محل و سال نشر: تهران: نشر قطره، 1396.

تعداد صفحات: 250 ص.

شماره رده بندی: ج و  658/421

موضوع:

۱.کارآفرینی.

۲.موفقيت در کسب و کار.

فهرست مطالب

چکیده: نویسنده  در این کتاب به رمزگشایی از راه و روش هایی می پردازد که با پیروی از آن ها توانسته به قله های موفقیت دست یابد. پیترجونز نویسنده این کتاب یکی از ثروتمندترین و معروف ترین کارآفرین های انگلیسی است که اعتقاد دارد رسانه ها در موفقیت کارآفرینان نقش بسزایی دارند. وی در این کتاب ده قانون طلایی موفقیت را معرفی و درباره کاربردی کردن هریک توضیح می دهد. این ده قانون عبارت است از ترسیم چشم انداز، استفاده از قدرت نفوذ و تاثیرگذاری شخصی، تقویت حس اعتماد به نفس، مسئولیت پذیری، دست به کار شدن؛ دنبال نتیجه کارها رفتن، زمان بندی درست کارها، پشتکار داشتن، عطوفق و مردمداری و تقویت شم ذاتی.

این کتاب در  مرکز اطلاع رسانی موجود می باشد.