ايمني در صنعت 

( نفت و نانوتکنولوژي)

 

نویسنده : شريعتي‌نياسر، مجتبي.

محل و سال نشر: تهران: فرهيختگان علوي، ۱۳۹۰.

تعداد صفحات : 285 ص.

شماره رده بندی: ش ر 11/363

 

موضوع:

‎‎‎۱. ايمني صنعتي

۲..نفت - صنعت و تجارت- پيش‌بيني‌هاي ايمني.

۳. نانوتکنولوژي- پيش‌بيني‌هاي ايمني.

 

فهرست مطالب

 

 

چکیده: در فصل‌های اول و دوم  این کتاب به ترتیب به خطرات آب و بخار آن و گازهای قابل اشتعال دیگر به عنوان دو محیط پرکاربرد پرداخته شده است. در فصل سوم، ایمنی آتش مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، بحث ایمنی تجهیزات فرایندی در فصل چهارم تشریح شده است. در فصل پنجم، ایمنی فرایند به صورت تفصیلی ارایه شده است. در این بخش آمده به منظور طراحی یک فرایند ایمنی قابل قبول، باید خطرات و حوادث احتمالی را تا حد ممکن شناخت تا بتوان با مشخص نمودن راهکارهای مناسب، آن‌ها را پیش‌بینی نمود و در صورت وقوع با انجام اقدامات عملیاتی از پیش طراحی شده، آن‌ها را رفع کرد و یا از میزان خسارت آن‌ها کاست. در فصل ششم به الکتریسیته ساکن پرداخته شده است و در فصل پایانی کتاب «ایمنی در نانو فناوری» که یکی از مباحث مهم حوزه ایمنی صنایع است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.