X

طراحی قراردادهای اکتشاف و تولید نفت و گاز

 نحوه اعطا و مسائل طراحی آن ها

 

نویسنده :تاردو؛ سیلوانا

محل و سال نشر: تهران: هزاره سوم اندیشه، 1396

تعداد صفحات : 167  ص.

شماره رده بندی: ت ا  02/364

موضوع:

۱. قراردادها

۲.نفت - صنعت و تجارت

۳.قراردادهای نفت و گاز

 

 چکیده: این کتاب مجموعه ای است دانشنامه گونه در توصیف و تحلیل راهبردها، چارچوب ها و رویکردهای مطرح در طراحی انواع قراردادهای اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز جهان که به بررسی مزایا و معایب هرکدام از آنها پرداخته است. در این کتاب اطلاعات و تجارب و مثال های مربوط به نوع رویکرد دولت های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در اعطای انواع مجوزهای اکتشاف و تولید نفت و گاز به شرکت های نفتی بین المللی (و داخلی) طی چند دهه گذشته ارائه شده است.

این کتاب در  مرکز اطلاع رسانی موجود می باشد.