29 شهريور 1397


 جستجو

 

انتشارات مرکز اطلاع رسانی:


دوره انتشار: هفتگی 

تهیه کننده: واحد منابع  و تجزیه - تحلیل اطلاعات

اخبار مهم در زمینه صنایع پتروشیمی جهان از پایگاه های اطلاعاتی گردآوری و ترجمه شده و در اختیار کلیه کاربران قرار می گیرد.

 

گزارش صنایع پتروشیمی جهان

دوره انتشار: فصلنامه

تهیه کننده: واحد منابع و تجزیه - تحلیل اطلاعات

مقالات و اطلاعات ارائه شده در نشریات انگلیسی و پایگاه های اطلاعاتی در زمینه صنعت پتروشیمی توسط کارشناسان مرکز انتخاب و پس از ترجمه و پردازش، در قالب گزارش صنایع پتروشیمی جهان ارائه می شود. این نشریه آخرین دستاوردها و فناوری ها در زمینه صنایع پتروشیمی و نیز تحلیل های اقتصادی و طرحهای جدید را معرفی می نماید.

 

 

 تازه های منابع اطلاعاتی مرکز اطلاع رسانی

دوره انتشار: فصلنامه

تهیه کننده: کتابخانه

تازه های منابع اطلاعاتی مرکز شامل فهرست موضوعی از منابع اطلاعاتی جدید می باشد که در طول سه ماه مرکز مبادرت به تهیه آنها نموده است. منابع، بعد از مراحل آماده سازی، فهرست نویسی و چکیده نویسی در این نشریه معرفی می گردند.

در این نشریه خواننده می تواند هر بار با پایگاههای علمی و تخصصی معتبر در ایران و جهان آشنایی یابد. همچنین به معرفی نشریات الکترونیکی می پردازد که از طریق اینترنت و یا شبکه داخلی قابل دسترس هستند.

 

 

 

 تازه های نشریات انگلیسی-فارسی

دوره انتشار: هفتگی

تهیه کننده: کتابخانه

این نشریه به معرفی نشریه ها ی انگلیسی و فارسی تازه رسیده به مرکز اطلاع رسانی همراه با فهرست مقالات آنها می پردازد که مرکزاطلاع رسانی اشتراک آنها را بصورت چاپی یا الکترونیکی دارا می باشد.

 

 

 

 

 فهرست نشریات جاری مرکز اطلاع رسانی

   دوره انتشار: سالانه

  تهیه کننده: کتابخانه

به معرفی فهرست نشریات فارسی و انگلیسی همراه با چکیده آنها می پردازد که مرکز اطلاع رسانی به اشتراک سالانه آنها را در اختیار دارد.

 

 

 
   

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.