29 شهريور 1397


 جستجو

 

 کپی از گزارشهای موسسه SRI  ممنوع می باشد

  • كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي تا حداكثر 50 صفحه بدون نامه و درصورتيكه تعداد آن بيشتر باشد با ارائه نامه از رئيس مربوطه بطور رايگان
  • كاركنان شركت‌هاي تابعه صنعت پتروشيمي، نفت و گاز با پرداخت هزينه‌هاي تعيين شده
  • كاركنان مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي و ساير كارشناسان با پرداخت هزينه‌هاي تعيين شده
  • دانشجويان با پرداخت هزينه هاي تعيين شده با احتساب 50 درصد تخفيف
  • اساتيد دانشگاه ها با پرداخت هزينه هاي تعيين شده و 30 درصد تخفيف
  • هزينه کپی یا چاپ سياه و سفيد يك صفحه اطلاعات دريافتي در اندازه A4، به قيمت 500 ريال
  • هزينه چاپ رنگي يك صفحه اطلاعات دريافتي مذكور در اندازه A4، به قيمت 1000 ريال

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.