29 شهريور 1397


 جستجو

شرایط امانت / رزرو منابع اطلاعاتی :

 • خدمات مربوط با امانت منابع اطلاعاتي تنها براي كاركنان رسمي، پيماني،‌ بورسيه، قراردادي، مشاورين و بازنشستگان صنعت پتروشيمي، نفت، گاز  و پالایش و پخش امكان پذير است.
 • هريك از اعضاي فوق مي‌توانند از هر منبع اطلاعاتي غيرمرجع  و عام موجود در مركز، حداكثر دو عنوان کتاب و دو عنوان نشریه را به مدت دوهفته به امانت بگيرند.
 • كاركنان اقماري فقط در زماني كه در «تهران» هستند مي‌توانند منابع اطلاعاتي را به امانت بگيرند و خارج نمودن منابع اطلاعاتي از تهران غيرمجاز مي‌باشد.
 • درصورتيكه منابع اطلاعاتي مورد نظر در امانت فرد دیگری باشد امکان رزرو آن وجود دارد.
 • با توجه به ضرورت دسترسي به منابع اطلاعاتي امانت داده شده،‌كاركنان مي‌بايد قبل از انجام مأموريت و يا مرخصي با «مركز اطلاع رساني» در مورد منابع مذكور هماهنگي نمايند.

رزرو منابع

 • درصورتی که منبع مورد درخواست متقاضی در امانت فرد دیگری باشد، متقاضی می تواند پیش درخواست خود را از طریق سیستم امانت یا از میز امانت اعلام تا نسبت به رزرو منبع اقدام شود.
 • متقاضی موظف است در تاریخ تعیین شده پیش درخواست منبع به مرکز اطلاع رسانی مراجعه نماید.
 • درصورت عدم مراجعه متقاضی، مرکز اطلاع رسانی موظف است منبع درخواست شده را تا 24 ساعت پس از تاریخ تعیین شده برای او نگهداری نماید.
 • درصورت عدم مراجعه متقاضی پس از مهلت تعیین شده، مرکز اطلاع رسانی می تواند منبع ذخیره شده را در اختیار متقاضی دیگر قرار دهد.

امانت محدود

 • درصورت نیاز به امانت منابع مرجع، کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجاز به امانت منابع به صورت کوتاه مدت (پایان وقت اداری روز جاری تا شروع وقت اداری روز بعد) می باشند.

جریمه دیرکرد بازگشت منابع اطلاعاتی

 • كليه منابع اطلاعاتي امانت گرفته شده مي‌بايد در خاتمه مدت دوهفته به «مركز اطلاع رساني» بازگردانده شود.
 • تمديد مدت امانت درصورتي كه منابع اطلاعاتي مورد نظر رزرو نشده باشد بلامانع می باشد.
 • امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر در برگ امانت، منبع را به مرکز اطلاع رسانی عودت نماید.
 • چنانچه منبع اطلاعاتی امانت گرفته شده در موعد مقرر بازگردانده نشود، برای هر روز دیرکرد جریمه براساس جدول هزینه های مرکز اطلاع رسانی درنظر گرفته می شود که با ارائه رسید اخذ خواهد شد. بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن محروم خواهد بود.
 • درصورت عدم بازگشت منابع در پایان مدت امانت و عدم تمدید آن، به میزان ایام تاخیر در بازگشت، آن عضو از امانت منابع محروم می شود.

جبران خسارت وارد شده به منابع اطلاعاتی:

 • مسئولیت حفظ و نگهداری منابع اطلاعاتی در امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گیرنده است.
 • امانت گیرندگان و استفاده کنندگان از منابع اطلاعاتی درصورت آسی رساندن، مخدوش کردن و مفقود کردن آنها یا حذف اطلاعات منابع ملزم به جبران خسارت براساس نظر مسئول مرکز اطلاع رسانی می باشند.
 • چنانچه منابع اطلاعاتي امانت داده شده مفقود گردد هزينه آن به نرخ روز محاسبه شده و از عضو مربوطه دریافت می شود.
 • درصورتیکه منابع اطلاعاتی امانت داده شده به کارکنان قراردادی یا مشاورین به هر دلیلی مفقود گردد خسارت وارده به حساب بدهکار ضامن رسمی آن ها منظور می گردد.

تسویه حساب

 • تمامی كاركنان شرکت ملی صنایع پتروشيمي و کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه آن در پایان مدت خدمت می بایستی با مرکز اطلاع رسانی تسویه حساب نمایند.
 • درصورتيكه منابع اطلاعاتي امانت داده شده به كاركنان قراردادي و يا مشاورين به هر دليلي مفقود گردد به حساب بدهكار ضامن رسمي آنها منظور مي‌گردد.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.