29 شهريور 1397


 جستجو

 

  خدمات :

 •  خدمات امانت (کتاب و نشریه)
 • ارائه خدمات گزیده اطلاعات
 • آگاهی رسانی جاری
 • دسترسی به منابع اطلاعاتی مورد نیاز از طریق جستجو در پایگاه های تخصصی
 • دسترسی به مجموعه گزارش های IHS /SRI شامل گزارش های WA,CEH,PEP و ...
 • دسترسی به گزارش های قیمت مواد پتروشیمی از قبیل ICIS, TECNON, ARGUS و ...
 • دسترسی به مجموعه مقالات کنفرانس های تخصصی در زمینه پتروشیمی
 • دسترسی به پایگاه مقالات فنی - اقتصادی در رابطه با صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته
 • دسترسی به نشریات تخصصی شیمی ، پتروشیمی و صنایع وابسته
 • دسترسی به پایگاه اطلاعاتی پروژه های پتروشیمی جهان BOXSCORE و MEED PROJECT
 • دسترسی به گزارش های تحلیلی بازار مواد پتروشیمی : گزارش های CRU
 • دسترسی به پایگاه خبری صنایع شیمی و پتروشیمی ICIS NEWS
 • دسترسی به استانداردهای بین المللی
 • دسترسی به گزارش های خاص (استفاده در محل)
 • دسترسی به گزارش های عام
 • آموزش دستیابی به منابع اطلاعاتی و نرم افزارهای کتابخانه
 • خدمات جانبی (کپی و تکثیر) تنها از منابع عام مرکز می باشد.
 • خدمات مشاوره ای به سایر مراکز اطلاع رسانی صنعت پتروشیمی
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.