29 شهريور 1397


 جستجو

 

 هدف

تعیین روش جهت ايجاد تسهيلات در زمینه اطلاع رسانی و فراهم نمودن شرایط استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه همکاریهای لازم در این خصوص در حوزه متخصصین و کارشناسان صنعت پتروشیمی، نفت ، گاز و پالایش و پخش و همچنین دانشگاه ها، سازمان ها، شرکت های و موسساتی که با صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته در سطح ملی و بین المللی ارتباط دارند.

مسئولیت ها

  • مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی براجرای دستورالعمل نظارت می نماید.

  • رئیس کل مرکز اطلاع رسانی بر مبنای شرح مسئولیت های سازمانی ذیربط مسئولیت اجراء و هماهنگی لازم در ابعاد اجرایی - اداری و مالی مفاد این دستورالعمل را برعهده دارد.

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.