29 شهريور 1397


 جستجو

 

 

رژيم حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي دربخش نفت و گاز ايران

در مقايسه با مقررات پيمان منشور انرژي


 

رژيم حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي دربخش نفت و گاز ايران

درباره کتاب :

پرداختن به موضوع رژيم حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي در بخـش نفـت و گـاز ايـران، وقتي اهميت خود را نشان مي‌دهد كه بدانيم در حال حاضر، ذخـاير نفت ‌و گـاز ايران، به ترتيب برابر 157‌ميليارد بشكه (11/2‌درصد جهان) و 34‌ تريليون مترمكعب (برابر 16‌درصد كل ذخایر جهان) است كه عمر آنها براساس ميزان توليد فعلي به‌ترتيب برابر 89 و بيش از 200 سال است. در چنين شرايطي با توجه به نياز جهان به نفت کشورهاي عضو اوپک و ميزان منابع شناخته شده نفتي، در صورت حفظ سهم درصدي كنوني ايران در اوپك، توليد روزانه نفت خام ايران تا سال 2020 باید به 5/3 ميليون بشكه برسد و دستيابي به اين سطح از توليد در صنعت نفت كشور نيازمند به سرمايه عظيم و استفاده از فناوري جديد بوده و این ازطريق جذب سرمايه‌گذاري‌خارجي ميسر خواهد بود. دانستن اصول و مقررات مورد توجه کشورها نیز ضرورت مقایسه رژیم سرمایه‌گذاری داخلی با رژیم حاکم بر پیمان منشور انرژی را موجه می‌سازد.

کتابرژيم حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي دربخش نفت و گاز ايران، در مقايسه با مقررات پيمان منشور انرژي در مرکز اطلاع رسانی موجود می باشد. 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.