29 شهريور 1397


 جستجو

 

راهنمای عضویت در کتابخانه دیجیتال

منابع موجود در کتابخانه دیجیتال شامل کتاب ها، نشریات، گزارش های فنی - تحلیلی ، استانداردها و انتشارات می باشد که با سطوح دسترسی مختلف در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد.

استفاده کنندگان اینترنتی می توانند متن کتاب ها و نشریات را مشاهده نمایند. این بخش از کتابخانه دیجیتال برای استفاده کنندگان داخلی قابل دانلود می باشد.

مجوز دسترسی به گزارش های فنی - تحلیلی شامل گزارش های قیمت مواد - گزارش های تحلیلی ، گزارش های موسسه SRI و .... تنها به متخصصان داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با درخواست مدیریت / ریاست کل اداره متبوعه و مجوز رئیس کل مرکز اطلاع رسانی داده خواهد شد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.