29 شهريور 1397


 جستجو

 

راهنمای عضویت 

کارکنان وزارت نفت، پتروشیمی، گاز و پالایش و پخش:

 • ارائه کارت شناسایی شرکتی
 • تکمیل فرم عضویت مرکز اطلاع رسانی
 • منابع اطلاعاتی به مدت دو هفته به این گروه از اعضاء امانت داده می شود

شرکت های دولتی / خصوصی :

 • ارائه معرفی نامه معتبر از شرکت متبوعه
 • اصل فیش واریزی به مبلغ 100000 ریال (یکصد هزار ریال)  به حساب اعلام شده در پایین صفحه
 • یک قطعه عکس 4*3 جهت صدور کارت عضویت
 • تکمیل فرم عضویت مرکز اطلاع رسانی
 • روزهای مراجعه : دوشنبه ها و چهارشنبه ها
 • مدت عضویت : یکسال
 • منابع اطلاعاتی به این گروه از اعضا امانت داده نمی شود

اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی :

 • ارائه معرفی نامه معتبر از از دانشگاه
 • ارائه کارت شناسایی
 • اصل فیش واریزی به مبلغ 50000 ریال (پنجاه هزار ریال)  به حساب اعلام شده در پایین صفحه
 • یک قطعه عکس 4*3 جهت صدور کارت عضویت
 • تکمیل فرم عضویت مرکز اطلاع رسانی
 • روزهای مراجعه : دوشنبه ها و چهارشنبه ها
 • مدت عضویت : یکسال
 • منابع اطلاعاتی به این گروه از اعضا امانت داده نمی شود

دانشجویان :

 • ارائه معرفی نامه معتبر از اداره آموزش دانشگاه مربوطه شامل مشخصات رشته تحصیلی و عنوان پروژه تحقیقاتی
 • روزهای مراجعه : دوشنبه ها و چهارشنبه ها
 • مدت عضویت : یک ترم تحصیلی
 • منابع اطلاعاتی به این گروه از اعضا امانت داده نمی شود

اعضاء حقیقی :

 • ارائه کارت شناسایی
 • اصل فیش واریزی به مبلغ 100000 ریال (یکصد هزار ریال)  به حساب اعلام شده در پایین صفحه
 • یک قطعه عکس 4*3 جهت صدور کارت عضویت
 • تکمیل فرم عضویت مرکز اطلاع رسانی
 • روزهای مراجعه : دوشنبه ها و چهارشنبه ها
 • مدت عضویت : یکسال
 • منابع اطلاعاتی به این گروه از اعضا امانت داده نمی شود

 

شماره حساب :   21416983 بانک تجارت شعبه پتروشیمی کد 214

به نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

* واریز های اینترنتی فاقد اعتبار می باشد.

* استفاده از گزارش های تحلیلی و بازار مواد شیمیایی تنها به صورت مطالعه در سالن بوده و به هیچ عنوان کپی داده نمی شود.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.